Genveje


Temaet for Forsker-praktikernetværket i 2016 er: Giver EUD-reformen et kvalitetsløft?Temaet for Forsker-praktikernetværket i 2016 er: Giver EUD-reformen et kvalitetsløft?

Det spørgsmål vil vi behandle på netværksmøderne i april og oktober, hvorefter vi samler op på konferencen den 1. november 2016. Det spørgsmål vil vi behandle på netværksmøderne i april og oktober, hvorefter vi samler op på konferencen den 1. november 2016.


Netværkets formål 

At styrke sammenhængen og dialogen mellem forskning og praksis. At medlemmerne er repræsentanter fra forskningen, lærer- og lederforeninger, NCE, faglige udvalg og andre interessenter inden for det erhvervspædagogiske felt.

Netværket er finansieret af Undervisningsministeriet.